Steinprodukter og asfalt til ethvert oppdrag

25 januar 2023
Maria Laugesen

Drømmer du om å etablere en flott oppkjøring eller kanskje en hyggelig gårdsplass ved huset ditt? Eller trenger du veidekke til enten privat vei eller som bedrift? Da får du uten tvil behov for asfalt, som sikrer en god, slitesterk og flott overflate som kan holde til det meste.

Mange muligheter med asfalt

Årsaken til at asfalt anvendes som veidekke over nesten hele verden er en rekke egenskaper som gjør at det egner seg særlig godt til formålet. Det er nemlig svært motstandsdyktig mot kjemisk påvirkning, det løses ikke i vann, og det er elastisk når det utsettes for trykk og belastning. Derfor har det en lang levetid på tross av den store belastningen som følger når det anvendes som veidekke.

Samtidig er det et materiale som er relativt billig og lett tilgjengelig, som er ganske enkelt å jobbe med, og som tilmed kan gjenvinnes når det en dag ikke lengre kan brukes. 

Alle disse egenskapene gjør at asfalt egner seg svært godt til bruk som veidekke, til fortau og sykkelveier, til gårdsplasser eller større tomter. Mulighetene er mange, og kan være relevante for både private og bedrifter.

Asfalt

Andre steinprodukter

I forbindelse med anlegg av gårdsplasser eller lignende prosjekter kan du også få behov for andre steinprodukter, enten til dekorative formål, til bygging av terreng, for bedre drenering eller av helt andre årsaker. Her kan det blant annet være snakk om grus, pukk og singel som er småstein i forskjellige størrelser.

Disse anvendes gjerne til oppdrag sammen med asfalt, og veldig ofte kan du få levert både asfalt og steinprodukter av den samme leverandøren. Dette kan være en praktisk løsning på flere måter. Både fordi det kan spare deg for mye tid og innsats, og samtidig være en billigere løsning fordi du kan samle alle tingene fra én leverandør og spare penger på transporten.

Flere nyheter