Rusbehandling på profesjonell klinikk

10 april 2019
Maria Laugesen
Rusbehandling på profesjonell klinikk

Alt for mange sliter med avhengighet av alkohol eller andre rusmidler, og det kan være en utrolig vanskelig – for ikke å si nesten umulig – situasjon å komme seg ut av på egen hånd. Hjelp fra venner og familie er ikke ideelt, siden de ikke har de nødvendige redskaper til å hjelpe, samtidig med at den pågjeldende kanskje vil føle det ubehagelig å søke hjelp her. Den beste løsningen for å søke hjelp mot rusavhengighet er å kontakte en avrusingsklinikk for å få profesjonell hjelp fra utdannede fagfolk som har både viten og erfaring på området. Her er du sikret den mest optimale behandlingen, som kan føre deg til et liv uten rusavhengighet.

Rusbehandling er et bredt begrep som kan dekke over mange forskjellige typer av behandling. Oftest vil det bestå av en kombinasjon mellom medikament-basert avrusing og psykologisk støtte, men forløpet tilrettelegges alltid etter den enkelte personen. Slik skreddersyr man behandlingen alt etter typen av rusmiddel, varighet, alder, øvrig helbred og andre vesentlige faktorer. På den måten får den rusavhengige et optimalt behandlingsforløp, spesifikt tilpasset etter hans eller hennes individuelle ønsker og behov.

Heimveg er en klinikk med mange års erfaring innen rusbehandling av alle typer rusmidler. De tilbyr diskret og anonym behandling i skjermede omgivelser på deres behandlingsplass i Spania. Her vil du møte leger, terapeuter og annet personale som har et høy faglig nivå samt stor erfaring innen avrusing. I fellesskap vil dere gå i gang med et behandlingsforløp som har til formål å føre deg tilbake til en rusfri hverdag på den mest hensiktsmessige måten. 

Er du interessert i å få hjelp mot din rusavhengighet, da kan du kontakte Heimveg for å ta en helt uforpliktende snakk om dine muligheter. Det er et sterkt og viktig første trinn på din vei mot en rusfri og bedre fremtid.

Flere nyheter