Behandling av norske råvarer

25 november 2020
Henriette Hansen

Behandling av norske råvarer

I norge produserer vi en lang rekke forskjellige råvarer fra naturen som vi får servert på middagsbordet. Fisk har alltid vært en viktig del av kulturen vår og med de store, flotte arealene av land på innlandet har vi fått en stor produksjon av både korn og kjøtt også. Vi er heldige som har plass til at dyra våre i mange tilfeller kan beite i fjellet før de enter opp som mat for oss og det er noe som føles veldig bra med akkurat det. Når det kommer til å behandle disse fine råvarene er det å velge riktig produksjonsutstyr helt avgjørende.

Velg riktig type produksjonsutstyr

Når man jobber med produksjon er det mange måter å gjøre ting på og det å finne ut av hva som er det beste er kanskje ikke alltid mulig uten veiledning. Uansett om man jobber med kjøtt, fisk eller Jorn vil jeg alltid be om veiledning i forhold til hvilke løsninger, for det handler ikke bare om produksjon, men om lokalet, antall ansatte og mange andre faktorer.

Be om veiledning

Det å velge en leverandør av produksjonsutstyr er ikke bare bare. Det er en viktig avgjørelse som kan påvirke produksjonen din. Vi valgte å jobbe sammen med Volf AS for å skreddersy en løsning for oss og de kunne rådgi oss om hvilke kombinasjoner av utstyr, bånd, transportører og roboter de ville si ga mest mening for oss.

Resultatet har vært at vi har fått en utrolig fin produksjon der det sjelden er problemer og fordi alt er laget på mål har vi kunnet utnytte lokalet vårt helt perfekt sånn at både ansatte og maskiner har gode forhold for å kunne gjøre det best mulig innenfor de rammene som lokalene våre gir. Veiledningen har vært en helt essensiell del av den opplevelsen vi sitter igjen med og vi ville valgt det samme igjen. 

Flere nyheter